Obiecte din lemn - Casete
Tiocuri pentru piese de coasa
obiect artizanal din lemn - tiocuri
8cm x 5cm x 17cm